คอร์สเปิดใหม่

เริ่มเรียน มกราคม-มีนาคม 2562


หลักสูตร
รายละเอียด
สาขาที่เปิดสอน
วันเริ่มเรียน
วันจบหลักสูตร
อาจารย์ที่สอน
สาขาเสนานิคม 1 


Speaking รุ่น S27 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
**รับรองผล
พูดได้แน่นอน**

เรียน วันเสาร์ 
เวลา 13.30-17.00 น
(3 ชม.)

เสนานิคม 1

23 ก.พ. 2561

13 ก.ค. 2562

Aj. Linda / Aj Jane

Speaking รุ่น S28 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**


เรียน วันอาทิตย์
เวลา 13.00-17.00 น

เสนานิคม 1

31 มี.ค. 62

21 ก.ค. 2562
 
Aj Jane


 สาขา BTS แบริ่ง

  Speaking รุ่น B24 
      Beginner & Pre-                   Intermediate
             60 ชม.
            **รับรองผล 
         พูดได้แน่นอน**
 
เรียน วันอาทิตย์
เวลา 13.00-17.00 น

BTS แบริ่ง

27 ม.ค. 62

12 พ.ค. 2562


Aj. John

      Master Key 

40 ชม.

เรียน วันอาทิตย์
เวลา 12.00-15.00 น
BTS แบริ่ง
10 มี.ค. 62
16  มิ.ย. 2562
Aj.  Sunny
  Speaking รุ่น B25 
 Intermediate
     40 ชม.  Speaking รุ่น B26 
      Beginner & Pre-       Intermediate
  60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**
เรียน วันเสาร์
เวลา 10.00-12.30 น
เรียน วันเสาร์
เวลา 13.00-17.00 น
BTS แบริ่ง

BTS แบริ่ง
9 มี.ค. 62

30 มี.ค. 62
29  มิ.ย. 2562

20  ก.ค. 2562
Aj. John

Aj. John 

  ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ