คอร์สเปิดใหม่

เริ่มเรียน เมษายน-สิงหาคม 2562


หลักสูตร
รายละเอียด
สาขาที่เปิดสอน
วันเริ่มเรียน
วันจบหลักสูตร
อาจารย์ที่สอน
สาขาเสนานิคม 1 


Speaking รุ่น S29 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
**รับรองผล
พูดได้แน่นอน**

เรียน วันอาทิตย์ 
เวลา 13.00-17.00 น

(เต็ม)


เสนานิคม 1

28 เม.ย. 2562

1 ก.ย. 2562

 Aj Jane

Speaking รุ่น S30 
Beginner & Pre-Intermediate
60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**


เรียน วันเสาร์
เวลา 13.00-17.00 น

(เต็ม)

เสนานิคม 1

29 มิ.ย. 62

19 ต.ค. 2562
 
Aj Jane/ Aj Linda


 สาขา BTS แบริ่ง

  Speaking รุ่น B28 
      Beginner & Pre-                   Intermediate
             60 ชม.
            **รับรองผล 
         พูดได้แน่นอน**
 
เรียน วันอาทิตย์
เวลา 13.00-17.00 น

(เต็ม)

BTS แบริ่ง

16 มิ.ย. 62

29 ก.ย. 2562


Aj. John

   

   
 
  Speaking รุ่น B29 
      Beginner & Pre-       Intermediate
  60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**เรียน วันเสาร์
เวลา 13.00-17.00 น

(เต็ม)


BTS แบริ่ง


3 ส.ค. 62


9  พ.ย. 2562
 

Aj. John
Speaking รุ่น B30 
      Beginner & Pre-       Intermediate
  60 ชม.
**รับรองผล 
พูดได้แน่นอน**


เรียน วันเสาร์
เวลา 10.00-15.00 น

BTS แบริ่ง 

17 ส.ค. 62 

23 พ.ย. 2562

Aj. Num

 

  ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ