ตารางวันหยุดประจำปี 2562 

 

29 ธ.ค. 2561 – 1 ม.ค. 2561 
วันสิ้นปี , วันปีใหม่ , วันหยุดต่อเนื่อง
19 ก.พ. 2562 
วันมาฆบูชา  
13 – 16 เม.ย. 2562 
วันสงกรานต์ , วันหยุดต่อเนื่อง
1 พ.ค. 62

18 - 20 พ.ค. 2562 
วันแรงงานแห่งชาติ

วันวิสาขบูชา วันหยุดต่อเนื่อง                     
16 – 17 ก.ค. 2562 

28 – 29 ก.ค. 2562  
วันอาสาฬหบูชา   วันเข้าพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10, วันหยุดชดเชย
10-12 ส.ค. 2562 
วันแม่แห่งชาติ , วันหยุดต่อเนื่อง
12-14 ต.ค. 2562 
วันคล้ายวันสวรรคต  รัชกาลที่ 9 และวันหยุดต่อเนื่อง  
23 ต.ค. 2562 
วันปิยะมหาราช
5 ธ.ค. 2562 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10  ธ.ค. 2562 
วันรัฐธรรมนูญ  
29 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 
วันสิ้นปี , วันขึ้นปีใหม่ , วันหยุดต่อเนื่อง